Sitede arama yapmak için yazın

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

DIŞ TİCARET - Bağımsız ilkeler arasında gerçekleştirilen mal ve hizmet ticaretinin tümüne denir.İthalat ve ihracat hareketlerinin toplamından oluşur.


DIŞ TİCARET ÇEŞİTLERİ - Normal ticaret, Bağlı ticaret, Sınır ticareti ve Serbest bölge ticareti.


NORMAL TİCARET - Bir ülkenin dış ticaret ve kambiyo rejimleri çerçevesinde ve serbest döviz ile yapılan mevzuat ile özel bir ayrıcalık tanınmayan ticarettir.


BAĞLI TİCARET - İki ülke arasında yapılan ticari sözleşme gereğince ihracatçı ülkenin ithalatçı ülkeden ihracat bedeli için döviz dışında bir işlem talep etmesi şeklinde yapılan ticarettir.


SINIR TİCARETİ - Komşu iki ülke arasında özel anlaşmalarla yürütülen ve her iki ülkenin sınır ve kıyı bölgelerine yakın yerleşim yerlerini kapsamına alan ticarettir.


SERBEST BÖLGE TİCARETİ - Bir ülkenin sınırları içerisinde bulunmakla birlikte gümrük sınırları dışında kalan ülkede geçerli olan mali ve ekonomik mevzuatın kısmen yada tamamen dışında dışında tutulduğu bölgelerdir.


DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER
Özelliklerine göre; Ticari belgeler, Resmi belgeler, Taşıma belgeleri, Sigorta belgeleri, Finansman belgeleri olarak 5 çeşittir.

TİCARİ BELGELER
PROFORMA FATURA - İhracata ön fatura olarak aflandırılır. Anlaşma aşamasındaki ihracatçı tarafından malın birim fiyatının ve satış şartlarının yer aldığı bilgi verme amacı güden bir nevi teklif faturasıdır.

FATURA - Alım satım sözleşmesine istinaden ihracatçı tarafından düzenlenen kıymetli evrak niteliğine sahip, satıcı tarafından alıcıya gönderilen bir hesap belgesidir.

İHRACAT FATURASI - Yurtiçindeki ihracatçı(satıcı) firmanın yurtdışındaki ithalatçı (alıcı) firmaya malın toplam tutarını gösteren kıymetli evrak özelliği taşıyan bir hesap belgesidir.
******İhracat faturasında KDV yer almaz.

İTHALAT FATURASI - Yurt dışındaki ihracatçı firmanın yurtiçindeki ithalatçı firmaya gönderdiği malın toplam tutarını gösteren kıymetli evrak niteliğine sahip bir hesap belgesidir.
******İthalat faturasında KDV yer almaz.İthal edilen ürünün KDV si ve gümrük vergisi gümrükte ayrıca ödenir..

İHRAÇ KAYDIYLA SATIŞ FATURASI - Yurtiçindeki imalatçı firmanın yine yurt içindeki ihracatçı firmaya ''ihraç kaydıyla satış'' şartıyla gönderdiği malın toplam tutarını, KDV tutarını ve genel kıymet tutarını gösteren kıymetli evrak özelliğine sahip bir hesap belgesidir.
İhraç kaydıyla satış faturasında ''3065 sayılı KDV kanunu hükmüne göre ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden KDV tahsil edilmemiştir'' ŞERH i faturaya yazılması halinde KDV tutarı satıcı firma tarafından tahsil edilmez.İhraç kaydıyla malı teslim alan firma KDV ödemez.

ÖZEL FATURA - Türkiye de ikamet etmeyen türk ve yabancı uyruklu yolcuların Türkiye de satın alarak, türkiye dışına beraberinde götürdükleri mallar için ödedikleri KDVsinin malın gümrükten çıkışı sırasında iade edilmesini sağlamak amacıyla şekli maliye tarafından belirlenen ve yetki belgesi verilen satıcılar tarafından düzenlenen faturadır. Bu fatura türü genelde, ''Bavul Ticareti'' denilen satışlarda kullaılır.

NAVLUN FATURASI - İhracatçı firma uluslararası taşıma şirketinden taşıma bedeli karşılığında makbuz alır. İhracatçı firmanın navlun bedelini ödediğini , ithalatçı firmaya ispatladığı makbuza navlun faturası denir.

İMALATÇININ ANALİZ BELGESİ - 

Hiç yorum yok: